Leading Self

Competențe dobândite

La acest nivel dorim ca participanții să dobândească următoarele deprinderi/competențe:

Să se cunoască pe ei înșiși cu tării și slăbiciuni

Să poată să își gestioneze emoțiile

Să știe să își planifice viața în funcție de priorități

Să știe cum să se relaționeze la cei din jur (familie, firmă) în funcție de individualitatea fiecărei persoane

Să-și descopere misiunea personală

Să își facă un plan de dezvoltare personală și profesională împreună cu un coach

Să știe să-și administreze strategic finanțele personale

Modulul 1
Inteligență emoțională în leadership

– Autocunoaștere

– Particularități bărbați / femei

– Testul DISC

– Relaționarea la alte tipuri de personalitate

– Identificare si gestionarea emoțiilor

– Identificarea valorilor personale

– Indetificarea designului vieții și a misiunii personale

– Descoperirea vocației

– Cultivarea unei atitudini pozitive

Modulul 2
Comunicare, relaționare și administrare

– Comunicare asertivă

– Comunicare Interpersonală

– Comunicare la muncă (colegi, sefi, clienti)

– Managementul conflictului

– Planificarea vieții în funcție de priorităti, valori, misiune personală

– Planificarea strategică a finanțelor personale (2-3 seminarii)

Contact